KONTAKT:

Meno:Pavel ŠIMON s.r.o.
Adresa:Konateľ:

Benická 50/9
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovakia

Ing. Pavel Šimon, CSc.
Oddiel:SRO
Číslo vložky:55598/L
IČO:46 410 392
DIČ:202 337 2340
IČ DPH:SK2023372340

Tel:

+421 917 714678
E-Mail:Pavel@Pavel-SIMON.com

mBank účet:

520700-4200008742/8360
IBAN:SK30 8360 5207 0042 0000 8742
BIC (SWIFT):BREXSKBXXXX

ZUNO účet:
IBAN:

1141782194/8410

SK02 8410 0000 0011 4178 2194
BIC (SWIFT):RIDBSKBX