Akcie‎ > ‎

Správa FVE

Administratívna správa zariadení na výrobu elektriny z OZE 
Nebaví vás sa každý mesiac zaoberať povinnými hláseniami na distribučku, OKTE, ÚRSO a bohviekde inde? Zverte to nám mi sa postaráme: vyplnte formulár a my vás budeme kontaktovať.

Správa elektrárni zahŕňa tieto služby:
 1. Mesačná príprava fakturácie dpolatku a výkupu elektriny
 2. Mesačné hlásenie na OKTE - pre elektrárne do 100 kW do 5. v mesiaci minulo mesačnú výrobu a do 25. v mesiaci pán na ďalší mesiac. 
 3. U elektrárne nad 100 kW už predpokladám, že je vyriešené denné hlásenie na OKTE automatizovane. Je možné zriadiť iné, vlastné.
 4. Mesačné riešenie spotrebnej dane z elektriny. Kontrola či je potrebné daňové podať a jeho podanie.
 5. Spracovanie evidencie elektriny pre účely daňovej kontroly.
 6. asistencia a spracovanie podkladov pri daňovej kontrole na spotrebnú daň.
 7. Ročné a iné periodické a neperiodické hlásenia: 
  • viacero hlásení na ÚRSO, 
  • na MH SR (nad 100 kW), 
  • príprava podkladov pre daňové priznanie na daň z príjmu.
 8. monitoring legislatívy, tak aby sa zmeny neodrazili v zmeškaní nejakej novej povinnosti.
 9. Nepriama kontrola výkonnosti elektrární z mesačnej výroby.

Zjednodušená schéma informačných povinností v OZE

Comments