Pavel ŠIMON s.r.o.

Pavel ŠIMON s.r.o., Liptovský Mikuláš, Slovensko


Prevádzkovateľ informačno-analytického webu z oblasti energetiky www.EnergiaWeb.sk

Aktuality:

Zrealizovali sme 4. ročník

Sustainable Energy Forum

Fotky z realizácií kde sme boli súčasťou riešenia:

1,8 kW pre vlastnú spotrebu

FVE realizácie v Rumunsku

a mnohé ďalšie...

Ak chcete vedieť viac: +421 917 714 678, alebo Pavel@Pavel-SIMON.com

Čo ponúkame:

  • Administratívnu správu zariadení na výrobu elektriny z OZE - viac tu.
  • Vyplnenie a zasielanie hlásení a informačných povinností za výrobcov elektriny.
  • Prevádzkovú diagnostiku FVE - v spolupráci s EICERO s.r.o. - viac tu.
  • Poradenstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE), v ich nasadení, návrhu efektívneho použitia a konzultácií o prínosu pre majiteľa.
  • Poradenstvo a vybavenie pripojenia OZE do distribučnej siete a papierovačky s ÚRSO,
  • Výskum a vývoj OZE rôznych typov - projekty.
  • Riešenie PID problému FVE - v spolupráci s EICERO s.r.o. - viac tu.
  • Lektorská a prednášková činnosť v OZE - technická aj legislatívna - Akcie.
  • Vývoj a nasadenie nástrojov manažmentu energií - meraj, analyzuj, rozhodni, zmeň a opäť meraj (ďalší cyklus).

V prípade, že je niečo v čom vám vieme vo vyše spomenutých oblastiach pomôcť, tak nás neváhajte kontaktovať.

Sme členom