Správa FVE

Administratívna správa zariadení na výrobu elektriny z OZE

Nebaví vás sa každý mesiac zaoberať povinnými hláseniami na distribučku, OKTE, ÚRSO a bohviekde inde? Zverte to nám mi sa postaráme: vyplnte formulár a my vás budeme kontaktovať.

Správa elektrárni zahŕňa tieto služby:

  1. Mesačná príprava fakturácie dpolatku a výkupu elektriny
  2. Mesačné hlásenie na OKTE - pre elektrárne do 100 kW do 5. v mesiaci minulo mesačnú výrobu a do 25. v mesiaci pán na ďalší mesiac.
  1. U elektrárne nad 100 kW už predpokladám, že je vyriešené denné hlásenie na OKTE automatizovane. Je možné zriadiť iné, vlastné.
  1. Mesačné riešenie spotrebnej dane z elektriny. Kontrola či je potrebné daňové podať a jeho podanie.
  2. Spracovanie evidencie elektriny pre účely daňovej kontroly.
  3. asistencia a spracovanie podkladov pri daňovej kontrole na spotrebnú daň.
  4. Ročné a iné periodické a neperiodické hlásenia:
   • viacero hlásení na ÚRSO,
   • na MH SR (nad 100 kW),
   • príprava podkladov pre daňové priznanie na daň z príjmu.
  1. monitoring legislatívy, tak aby sa zmeny neodrazili v zmeškaní nejakej novej povinnosti.
  2. Nepriama kontrola výkonnosti elektrární z mesačnej výroby.

Zjednodušená schéma informačných povinností v OZE