Products/Services

Čo sme riešili a na čom aktuálne pracujeme:

Projekty na, ktorých sme spolupracovali:

  • Posudky na technickú a produkčnú stránku FVE - viac ako 20 FVE s výkonom cez 13 MW
  • Návrh a nasadenie optimalizácie strešnej FVE v Kežmarku. Optimalizácia FV výkonu pomocou Solar Edge technológie
  • FVE Livada (Ro) 3 MW. Naša časť: FV návrh, projekt management pri inštalácii pre SPG Energy s.r.o.
  • FVE Osorhei (Ro) 3 MW. Naša časť: FV návrh, projekt management pri inštalácii pre SPG Energy s.r.o.
  • FVE Salonta (Ro) 5 MW. Naša časť: FV návrh, projekt management pri inštalácii pre SPG Energy s.r.o.
  • FVE Hosman (Ro) 3 MW. Naša časť: FV návrh, projekt management pri inštalácii pre SPG Energy s.r.o.
  • FVE Lučenec. 26 kW na streche firmy. Naša časť: FV návrh, projekt management pri inštalácii pre Solar Time s.r.o.
  • FVE Senec. 2 x 4,6 kW na streche firmy. Naša časť: FV návrh, projekt management pri inštalácii pre Solar Time s.r.o.
  • FVE Senica, Rovensko. 4,6 kW na streche firmy. Naša časť: FV návrh, projekt management pri inštalácii pre Solar Time s.r.o.
  • FVE Gbelce I and II. Obe po 70 kW na streche firmy. Naša časť: FV návrh, projekt management pri inštalácii pre Solar Time s.r.o.
  • FVE Komárno. 100 kW na streche firmy. Naša časť: FV návrh, projekt management pri inštalácii pre Solar Time s.r.o.
  • FVE Dvory nad Žitavou. 4 x 50 kW na streche firmy. Naša časť: FV návrh, projekt management pri inštalácii pre Solar Time s.r.o.
  • FVE Galia Vlachy. 100 kW na streche firmy. Naša časť: FV návrh, vývoj a nasadenie monitorovacieho systému pre HAKO a.s.
  • FVE Bystrička 1 and 2. Obe po 1 MW. Naša časť: FV návrh, vývoj a nasadenie monitorovacieho systému pre HAKO a.s.
  • Trnovec. 1 MW Naša časť: FV návrh, vývoj a nasadenie monitorovacieho systému pre HAKO a.s.
  • FVE Galovany 3 a 4. Obe po 1 MW. Naša časť: FV konzultácia riešenia pre SPG Energy s.r.o.
  • FVE Galovany 1 a 2. 0,4 + 1 MW Naša časť: FV návrh, vývoj a nasadenie monitorovacieho systému pre HAKO a.s.
  • FVE Žeruvky (CZ). 2,3 + 0,4 MW Naša časť: FV návrh, vývoj a nasadenie monitorovacieho systému pre HAKO a.s.
  • FVE AGIS Bytča. 0,63 MW na streche haly a na zamyNaša časť: FV návrh, vývoj a nasadenie monitorovacieho systému pre HAKO a.s.
  • FVE Babinec 1 a 2. Obe po 1 MW. Naša časť: FV návrh, vývoj a nasadenie monitorovacieho systému pre HAKO a.s.
 • FVE Quiltex Liptovský Mikuláš. 100 kW na streche firmy. Naša časť: FV návrh, vývoj a nasadenie monitorovacieho systému pre HAKO a.s.

 • Administratívna správa zariadení na výrobu elektriny z OZE: nebaví vás sa každý mesiac zaoberať povinnými hláseniami na distribučku, OKTE, ÚRSO a bohviekde inde? Zverte to nám mi sa postaráme: vyplnte formulár a my vás budeme kontaktovať.
 • vývoj a nasadenie nástrojov manažmentu energií - meraj, analyzuj, rozhodni, zmeň a opäť meraj (ďalší cyklus)
 • Nie ste si istí, či vám vaša FVE vyrába maximum čo by mohla? Môžte si objednať nezávislú diagnostiku.
 • lektorská a prednášková činnosť v OZE - technická aj legislatívna - Akcie
 • poradenstvo a vybavenie pripojenia OZE do distribučnej siete a na ÚRSO
 • poradenstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE), v ich nasadení, návrhu efektívneho použitia a konzultácií o prínosu pre majiteľa
 • Publikačná činnosť (nie len) v oblasti OZE: Bibliography