Zoznam publikácií

Ing. Pavel Šimon, CSc. - My Bibliography/Zoznam mojich publikácií:

Vojenská akadémia 1989 - 1996:

 • Diplomová práca, VVTŠ, Lipotvský Mikuláš, 1989.
 • Šimon, P.: Možné přístupy ke skvalitňování radiolokačního zabezpečení systému velení PLRV a SL. (Písomný referát k odbornej skúške). VVTŠ, Liptovský Mikuláš 1991.
 • Šimon, P.: Možné prístupy k zostaveniu modelu protivzdušného boja. In: Využitie výpočtovej techniky pri modelovaní boja vo výchovno-vzdelávacom procese v predmetoch vojensko-odbornej prípravy. Zborník z teoretického seminára. Bratislava 1992.
 • Všetečka, P. - Šimon, P.: Některé aspekty řešení problematiky integrace prúzkumných prostředkú. Sborník vědeckých prací č. 2. VVTŠ, Liptovský Mikuláš 1992
 • Všetečka, P. - Šimon, P.: Modelovanie presnosti rádiolokačných zdrojov v Integrovanom systéme protivzdušnej obrany. Sborník vědeckých prací VVTŠ, Liptovský Mikuláš 1992
 • Kubišta, L. - Šimon, P. a kol.: Příspěvek k návrhu jednotné vzdušné informace. (Dílčí vědecká správa). VVTŠ Liptovský Mikuláš, 1992.
 • Kol.: Konečný projekt systému spracovania, prenosu a zobrazenia rádiolokačnej informácie SLED. Konečný projekt pracovného miesta veliteľa. VÚ 060, Liptovský Mikuláš, 1992.
 • Všetečka, P. - Šimon, P.: SA-12 Gladiator / Giat : Moderní PLRK z výzbroje SNS. In: V-Impuls : Časopis letectva a protivzdušné obrany. – Roč. 2, č. 6 Liptovský Mikuláš 1992.
 • Šimon, P.: Modelovanie priestorových charakteristík rádiolokačných zdrojov. Rukopis. Liptovský Mikuláš 1993.
 • Všetečka, P. - Šimon, P.: Systém protilietadlovej a protiraketovej obrany S-300V. In: Zborník vedeckých prác VVTŠ : Vojenské vedy. – Roč. 11, č. 2 Liptovský Mikuláš 1993.
 • Všetečka, P. - Šimon, P.: TOR – mobilní protiletadlový raketový komplet vojskové PVO SNS. In: V-Impuls : Časopis letectva a protivzdušné obrany. – Roč. 3, č.1-2 Praha 1993.
 • Všetečka, P. - Šimon, P.: Protivzdušná obrana bývalého SSSR : Část 1. Základní údaje o vojscích PVO - protiletadlové raketové vojsko. In: ATM : Armádní technický magazín. – Roč. 25, č. 1 Praha 1993.
 • Všetečka, P. - Šimon, P.: Protivzdušná obrana bývalého SSSR : Část 2. Protiletadlová obrana pozemních vojsk. In: ATM : Armádní technický magazín. – Roč. 25, č. 2 Praha 1993.
 • Všetečka, P. - Šimon, P. – Gyürösi, M.: Protivzdušná obrana bývalého SSSR : Část 3. Protiletadlová obrana vojenského námořnictva. In: ATM : Armádní technický magazín. – Roč. 25, č. 3 Praha 1993.
 • Všetečka, P. - Šimon, P.: Protivzdušná obrana bývalého SSSR : Část 4. Stíhací letectvo. In: ATM : Armádní technický magazín. – Roč. 25, č. 4 Praha 1993.
 • Šimon, P.: Možnosti skvalitňovania RL zabezpečenia systému velenia PVO. Kandidátská disertačna práca. Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš, 1994.
 • Všetečka, P. - Šimon, P.: Modelovanie priestorových charakteristík rádiolokačných zdrojov. Sborník vědeckých prací VVTŠ, Liptovský Mikuláš 1994.
 • Všetečka, P. - Šimon, P.: S-300 : Protiletadlové raketové systémy S-300. Protiletadlový a protiraketový systém S-300PMU (SA-10B Grumble) . Část 1. In: České letectvo a PVO. – č.1 Praha 1994.
 • Všetečka, P. - Šimon, P.: S-300 : Protiletadlové raketové systémy. Protiletadlový a protiraketový systém S-300V (SA-12a Gladiator, SA-12b Giant) . Část 2. In: České letectvo a PVO. – č.2 Praha 1994.
 • Všetečka, P. - Šimon, P. - Mlýnek, J.: S-300PMU1 : Nové informace o systému protiletadlové a protiraketové obrany. In: České letectvo a PVO. – č.10 Praha 1994.
 • Všetečka, P. - Šimon, P.: Radiolokační technika značky RADWAR. In: České letectvo a PVO. – č.10 Praha 1995.
 • Všetečka, P. - Šimon, P.: Radiolokační technika značky RADWAR - 2. část. In: České letectvo a PVO. – č.11 Praha 1995.

VTÚ 1996 - 2002:

 • Kol.: KOSYR - riadiaci systém rádioelektronického boja. Konečný projekt systému. VTÚ Liptovský Mikuláš 1999.

CORINEX GLOBAL, a.s. 2002 - 2003:

VTÚ 2004:

 • ...

MAGIC TRADING CORPORATION, a.s. 2005 - 2008:

 • Šimon, P a kol.: Pokročilý Individuálny Bojový Systém - PIBS. Priebežná správa riešenia - 2005, 2006 a 2007.
 • Kol.: Technický projekt pod názvom MOBLAB RCHBO. Bratislava 2007
 • Kol.: Konečný technický projekt Pokročilého Individuálneho Bojového Systému – PIBS. Liptovský Mikuláš, 2008
 • Kol.: Záverečná správa z experimentálneho výskumu Pokročilého Individuálneho Bojového Systému – PIBS. Liptovský Mikuláš, 2008
 • Šimon, P. - Faix, Š.: Návrh ďalšieho postupu v programe PIBS z hľadiska integrácie jednotlivých podsystémov a komponentov a väzieb na výstroj a vybavenie zavedenú(é) do výzbroje OS SR. Liptovský Mikuláš, 2008
 • Šimon, P.: Návrh Riadiaceho a informačného systému a softvéru pre MOBLAB. Liptovský Mikuláš 2008.
 • Úžitkový vzor PUV 50038-2009: Bojový systém a spôsob imitácie a/alebo vedenia boja. Prihlasovateľ: MTC SLOVAKIA, a. s.; Kuzmányho 940/11 , 031 01 Liptovský Mikuláš; SK Pôvodcovia: Faix Štefan, Ing.; Trenčín; Šimon Pavel, Ing., CSc.; Liptovský Mikuláš; (wbr.indprop.gov.sk)

HAKO, a.s. 2009 - 2011:

 • Šimon, P.: Aplikácia fotovoltika na severe Slovenska. Alternativní energie 6/2009. Praha. www.alen.cz
 • Šimon, P.: Čo je fotovoltika a ako ju použiť. Dom a Byt 2009. www.domabyt.sk
 • Šimon, P.: Viac svetla do nejasného stavu fotovoltiky na Slovensku. In: SolarTechnika 1/2010. Žilina. www.solartechnika.sk
 • Šimon, P.: Je fotovoltika energeticky efektívna aj v severných regiónoch Slovenska? In: ALER 2010, Liptovský Ján. Žilinská univerzita, Žilina 2010.
 • Dostál, Z., Ďulík. M, Koščová M., Šimon P.: Monitorovanie degradácie fotovoltických panelov infračervenou metódou. In: Acta Montanistica Slovaca Ročník 15 (2010), mimoriadne číslo 2, 111-115. ISSN 1335-1788
 • Šimon, P.: Praktické zkušenosti - podmienky inštálacií FVE, výkupné ceny a investicie do projektu FVE v Slovenskej republike. In: Solární energie v ČR 2010, Praha. B.I.D. services Praha 2010. www.bids.cz.
 • Šimon, P.: Aktuálna situácia fotovoltiky na Slovensku. In: Výstavba fotovoltaických zariadení na Slovensku: aktuálna situácia a perspektíva rozvoja . PVS in Bloom. Bratislava 2010. www.pvsinbloom.eu
 • Šimon, P.: Prečo český „solárny boom“ na Slovensku nehrozí. In: SolarTechnika 2/2010. Žilina. www.solartechnika.sk
 • Šimon, P.: Skúsenosti s výstavbou a prevádzkovaním fotovoltaickej elektrárne. In: VIII. International Slovak Biomass Forum 2011. Bratislava 2011. www.ecb.sk
 • Šimon, P.: Ako postaviť fotovoltickú elektráreň. In: SolarTechnika 1/2011. Žilina. www.solartechnika.sk
 • Šimon, P.: Budova ako zdroj elektrickej energie - fotovoltika. In: iDB Journal 2/2011. Bratislava. www.idbjournal.sk
 • Šimon, P.: Zmiešaná fotovoltická inštalácia strecha + zem. In: SolarTechnika 2/2011. Žilina. www.solartechnika.sk
 • Šimon, P.: Fotovoltika - čo bude ďalej? In: SolarTechnika 3/2011. Žilina. www.solartechnika.sk

Pavel ŠIMON s.r.o. 2011 - ...:

EnergiaWeb.sk 2014 - ...:

 • Množstvo článkov z oblasti energetiky - obnoviteľnej, alternatívnej ale aj veľkej (klasickej) - EnergiaWeb.sk

Inštitút Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš, Žilinská univerzita 2017 - ...:

 • ADF - Monitorovanie degradácie fotovoltických panelov infračervenou metódou / Zdeněk Dostál ... [et al.].
 • In: Acta Montanistica Slovaca. - ISSN 1335-1788. - Roč. 15, mimoriadne č. 2 (2010), s. 111-115.
 • [Spoluautori: Ďulík, Miroslav ; Koščová, Marcela ; Šimon, Pavel ]
 • [Dostál Zdeněk (30%) - Ďulík Miroslav (30%) - Koščová Marcela (30%) - Šimon Pavel (10%)]
 • Ohlasy (5):
 • 2014 [1] STRNADEL, J., VANEK, J. Long time monitoring of heat distribution in photovoltaic module by the thermovision. In: ECS Transactions. ISSN 1938-5862, 2014, vol. 48, iss. 1, s. 199-206. SCOPUS
 • 2014 [1] VANEK, J., ZIMAKOVA, J., STURM, M. Photovoltaic modules destruction analysis. In: Photovoltaic modules destruction analysis. In: ECS Transactions. ISSN 1938-5862, 2014, vol. 63, iss. 1, s. 207-214. SCOPUS
 • 2013 [3] TAUŠ, P., TAUŠOVÁ, M., BUC, D. Ekonomická analýza prínosov fotovoltaických systémov na bytových domoch. In: 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. [Praha] : Česká elektrotechnická společnost, 2013. ISBN 978-80-02-02458-3, s. 86-90.
 • 2013 [3] TOMČEJOVÁ, J., TAUŠ, P. Ekonomika malých FVE v roku 2013 na území SR. In: 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. [Praha] : Česká elektrotechnická společnost, 2013. ISBN 978-80-02- 02458-3, s. 202-206.
 • 2012 [4] STRNADEL, J., VANĚK, J. Heat distribution in the photovoltaic module monitored by thermovision. In: ALER 2012 : 8. ročník vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Liptovský Mikuláš : SES, 2012. ISBN 978-80-89456-08-6, CD-ROM, s. 41-47.
 • AFD - Conditions for a wider share of RES in Slovak energy system / Pavel Šimon.
 • In: ALER 2017 [elektronický zdroj] = Alternatívne zdroje energie : 13. ročník vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou : Bobrovec 4.-6. októbra 2017. - Liptovský Mikuláš: SES, 2017. - ISBN 978-80-89456-30-7. - CD-ROM, s. 187-200.
 • [Šimon Pavel (100%)]