Akcie

Na čom pracujeme:

Konferencia:

4. ročník Sustainable Energy Forum Slovakia - 19. február 2019, Liptovský Mikuláš

Sustainable Energy Forum

Iné aktivity

  • Administratívna správa FVE a iných zdrojov elektriny z OZE - viac tu: Správa FVE.
  • Nezávislá diagnostika FVE - viac tu: diagnostika FVE.
  • Riešenie PID problému FVE - viac tu: PID a FVE.

Boli sme súčasťou realizácie:

3. ročník Smart Energy Forum Slovakia 2018 - 18. 4. 2018

2. ročník Smart Energy Forum Bratislava 2017 - 30. 3. 2017

SAPI školenie: Odborná príprava inštalatér obnoviteľného zdroja

1. ročník Smart Energy Forum Bratislava 2016 - 24. 2. 2016

SAPI: Školenia odbornosti "Inštalátor s osvedčením MH SR" - Pavel Šimon je garantom akreditovaného kurzu a súčasne garantom modulu "Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov". Od januára 2014 bolo doposiaľ zrealizovaných 14 školení.